خانواده ژرفا

بهزاد پیروزی
بهزاد یه ITمن خوش خنده و پایه کاره!همیشه کنار ما هست و خستگی ناپذیر کار میکنه،تقریبا فقط از ساعت 12شب تا 6 صبح ژرفا نیست!
باسط رستمی
کلا باسط به غیر از دیجیتال مارکتینگ کار دیگه ای نداره!کاری داشتید باسط اینجا همیشه هست که با اون آرمشه همیشگیش کمکتون کنه!
ادریس مرادی
بیشتر کارها اینجا به ادریس ختم می شود،ادریس ژرفا رو مدیریت میکنه و مشخصا بر روی توسعه محصول و توسعه بازار کار کرده!
نظیره حسینی
هر رویدادی که در ژرفا برگزار میشه نظیره خستگی ناپذیر صفر تا صدش رو انجام و مدیریت میکنه!
ثنا یوسف مردوخی
یه سریا در ژرفا معتقدن که قوانین حسابرسی کشور رو ثنا تدوین کرده!
رامیار رضایی
یه استعداد عجیب در طراحی UI داره که با یه انرژی بی انتهای رامیار همیشه یه چیزای با حال خلق میشه.